tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
21
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

sneakersexitaly
sneakersexitaly
Milan -
jiva
jiva
New Delhi -
itopuria
itopuria
Tbilisi -
Pompei122
Pompei122
Melbourne -
Kalle
Kalle
Helsinki -
SexyPartyCologne
SexyPartyCologne
Cologne -
A Bar
A Bar
Brighton -
rwp626
rwp626
Chicago -
TheCuckoosNest
TheCuckoosNest
Amsterdam -
ramson
ramson
tema -