tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
23
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

showerbar
showerbar
Madrid -
chekhov
chekhov
Nha Trang -
Steve777
Steve777
Sydney -
lalazingordinboladin
lalazingordinboladin
Pelotas -
Hawy
Hawy
Khan Love
Khan Love
medo
medo
Sharm el Sheikh -
clementerub
clementerub
Aarhus -
JOSGER
JOSGER
New York -
Ravi
Ravi