tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
22
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

machofucker party
machofucker party
thomaskingsford
thomaskingsford
kumasi -
caiococo
caiococo
BRESCIA -
pasha29
pasha29
Moscow -
yousef69
yousef69
Dubai -
Factory Club
Factory Club
Prague -
simidav
simidav
Nha Trang -
TheBoilerRoom
TheBoilerRoom
Brighton -
Cloudwalk3r
Cloudwalk3r
Amsterdam -
Matty
Matty