tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
24
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

Cool man
Cool man
جدة -
Lana Biacthi
Lana Biacthi
Antwerp -
Mureadritta
Mureadritta
Marina di Carrara (MS) -
davoik
davoik
Anyigba -
Zayan
Zayan
Abu Dhabi -
carlisle
carlisle
BRAZIL -
Daniella69
Daniella69
DUDLEY -
gio426
gio426
Atlanta -
Genrikh
Genrikh
Moscow -
sarangthem
sarangthem
assam -