tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
23
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

xyclubcruisingpalma
xyclubcruisingpalma
Palma de Mallorca -
PeteyD
PeteyD
Anchorage -
Wildbottom
Wildbottom
Manila -
princesk
princesk
BeauC
BeauC
Melbourne -
PoppyHostel
PoppyHostel
Zeico
Zeico
Dubai -
Lambda
Lambda
Odense -
Yhongzz
Yhongzz
New York -
Kurplunk Adventures
Kurplunk Adventures
Wilmington NC -