tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
24
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

NightlifeEvents
NightlifeEvents
Amy ranA
Amy ranA
Paris -
AngelSagitario1212
AngelSagitario1212
Paramount ca -
KenMichael
KenMichael
New York -
guy1nextdoor
guy1nextdoor
San Francisco -
The Wolf
The Wolf
Rome -
wimvh
wimvh
Antwerp -
Clhappy
Clhappy
Los Angeles -
tomlon
tomlon
London -
showerbar
showerbar
Madrid -