tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
24
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

Yahjes
Yahjes
Mexico City -
Longmill
Longmill
Copenhagen -
Iwomanagement
Iwomanagement
Copenhagen -
EUPHORIA CLUB DUBLIN
EUPHORIA CLUB DUBLIN
Maxime Duvall
Maxime Duvall
Amsterdam -
RandSheClub
RandSheClub
London -
Pahshah
Pahshah
Moscow -
Jeffbrooksinaugusta
Jeffbrooksinaugusta
Las Vegas -
cjey
cjey
Cartagena -
togetherlisboa
togetherlisboa
Lisbon -