tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
22
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

kiwiguy54
kiwiguy54
London -
NENEGOOD
NENEGOOD
Madrid -
Aaxy
Aaxy
Fuffe
Fuffe
Halmstad -
Speedo05
Speedo05
London -
FRIBOURG.PRIDE
FRIBOURG.PRIDE
Fribourg -
GLSC
GLSC
Amsterdam -
SamLespace
SamLespace
Helsinki -
istanbulmasseur
istanbulmasseur
Istanbul -
blondeviking
blondeviking
Phoenix -