tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
22
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

cityangel
cityangel
london lad
london lad
London -
Mcvhenge
Mcvhenge
rizoo
rizoo
London -
Brockbc13
Brockbc13
Little Rock -
Rainbow Joy
Rainbow Joy
Quezon CIty -
Kitten712
Kitten712
Los Angeles -
adam_6976
adam_6976
London -
MeIsEyeAndEyeIsMe
MeIsEyeAndEyeIsMe
Brisbane -
morenosabroso3003
morenosabroso3003
Barcelona -