tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
22
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

Rawcub1124
Rawcub1124
Detroit -
Chocolate
Chocolate
Saint Louis -
mykal
mykal
PAHRUMP NV -
Bright star
Bright star
Islamabad -
oralaura
oralaura
Brugge -
Organic Men´s Club
Organic Men´s Club
Madrid -
Gungo
Gungo
San Juan -
Hotkinkybottom
Hotkinkybottom
Lynchburg -
mountainhiker
mountainhiker
Fort Lauderdale -
Supperclub
Supperclub
Amsterdam -