tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
22
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

EnzoD
EnzoD
Revis01
Revis01
Denver -
Jaffa
Jaffa
Bucharest -
jeanfrancoisdor
jeanfrancoisdor
London -
Andy2015
Andy2015
Sydney -
sweetB
sweetB
Porto -
sucker
sucker
Rewari -
Jamiebham
Jamiebham
Birmingham -
Nathen
Nathen
London -
pok
pok
London -