tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
21
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

geka
geka
Yarnovska
Yarnovska
Baku -
Mbdik
Mbdik
Chicago -
Jason007
Jason007
Richmond, Texas -
FatMatt
FatMatt
Auckland -
latinboy_23
latinboy_23
Barcelona -
RisqueBoutique.com
RisqueBoutique.com
Sydney -
Lalla
Lalla
Stockholm -
robytop
robytop
Bali -
dog-rio
dog-rio
Rio de Janeiro -