tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
25
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

jadhav
jadhav
Mumbai -
Zovan
Zovan
Chittagong -
Worldtraveller100
Worldtraveller100
Dresden -
Rubi
Rubi
Barcelona -
TrannyLover
TrannyLover
Helsinki -
vikas verma
vikas verma
jharkhand -
box
box
Abu Dhabi -
The Mayor
The Mayor
Sudbury -
Yugan
Yugan
Melbourne -
IKI
IKI
Madrid -