tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
24
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

GoManGoTours
GoManGoTours
Mexico City -
dunez
dunez
Den Bosch -
ajeenckyajagtap
ajeenckyajagtap
Bangkok -
Gayart
Gayart
Kiev -
JIMI
JIMI
Taipei -
Alexandmax
Alexandmax
Armandyopen
Armandyopen
Miami -
Unicorn_Festival
Unicorn_Festival
Antwerp -
carolinakaro
carolinakaro
Montreal -
hotlatinparty
hotlatinparty
Santiago -