tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
22
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

biobio
biobio
hardcorebareback
hardcorebareback
Singapore -
pete35
pete35
Antwerp -
José
José
Amsterdam -
KAZBAR
KAZBAR
London -
disko HELL
disko HELL
Tokyo -
Hunteur
Hunteur
New York -
mybedattitude
mybedattitude
London -
GetOnDown
GetOnDown
Amsterdam -
Paulfields
Paulfields
brighton -