tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
24
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

Cocktail Fest
Cocktail Fest
Rotterdam -
TonyAdam
TonyAdam
Hanoi -
Safin
Safin
TAICHUNG -
B black
B black
Bala
Bala
Melbourne -
Tyjay96
Tyjay96
Denver -
raffy
raffy
EMMACO
EMMACO
creampie
creampie
great yarmouth -
jhayboy
jhayboy
Moscow -