tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
23
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

Camillo
Camillo
Alicante -
Charles777
Charles777
New York -
baba
baba
ok -
viejo mundo
viejo mundo
Torremolinos -
nicolasdrèze
nicolasdrèze
Brussels -
spanishdave
spanishdave
Madrid -
citylife
citylife
Dublin -
Ubaedy
Ubaedy
Brussels -
r.s.b.exe
r.s.b.exe
Gay Prides -
Zenzen
Zenzen
Macau -