tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
22
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

scrapp71
scrapp71
London -
Amsterdambloke
Amsterdambloke
Viky
Viky
London -
Nii
Nii
London -
Rejoice
Rejoice
Sporto69
Sporto69
London -
tuumassonni
tuumassonni
Helsinki -
LETZGO
LETZGO
Luxembourg -
XOX123
XOX123
Bogotá -
RobbyGetRight
RobbyGetRight
San Francisco -