tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
21
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

James88
James88
Amsterdam -
syco
syco
New York City -
RKR
RKR
Mumbai -
Jean
Jean
Sitges -
Peaceofmind
Peaceofmind
Torremolinos -
Lira
Lira
Екатеринбург -
fumeno
fumeno
Brno -
sexy lover
sexy lover
goscha
goscha
Moscow -
BrokenAnus
BrokenAnus
Agadir -