tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
23
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

Aaron88
Aaron88
Barcelona -
Kallek
Kallek
Espoo -
RahulIL
RahulIL
New Delhi -
woha38
woha38
Haarlem -
DickWolf
DickWolf
Torrevieja -
Gios981
Gios981
Gay Prides -
Unleashed
Unleashed
Amsterdam -
deepsucklover
deepsucklover
Zürich -
tasha
tasha
CATBALOGAN CITY SAMAR -
ENTRE DEUX EAUX
ENTRE DEUX EAUX
Paris -