tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
24
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

Kangoo Tours
Kangoo Tours
Buenos Aires -
Maarten62
Maarten62
Amersfoort -
Scruffy Gios
Scruffy Gios
Gay Prides -
frotez
frotez
New York -
OrganicMadrid
OrganicMadrid
Madrid -
4444
4444
Houston -
Chito
Chito
Santiago -
Ashis Twink
Ashis Twink
Mumbai -
Mizan
Mizan
London -
Lookingforyoutoo
Lookingforyoutoo
Prague -