tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
21
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

pieter
pieter
Amsterdam -
Barcelonaluxurydays
Barcelonaluxurydays
1lana
1lana
Eindhoven -
Exotica Festival
Exotica Festival
Willemstad -
LUCIANO
LUCIANO
Sao Paulo -
Lima Day
Lima Day
Tel Aviv -
PetraVanVelzen
PetraVanVelzen
Amsterdam -
SummerMixFestival
SummerMixFestival
Benidorm -
FreedomtoMarry
FreedomtoMarry
New York -
Jennyrobert
Jennyrobert
New York -