tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
23
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

kristooooo
kristooooo
London -
shihab
shihab
London -
OneMagicalWeekend
OneMagicalWeekend
Orlando -
adseitas
adseitas
Vienna -
Cavalier
Cavalier
DeepFucker69
DeepFucker69
San Francisco -
javi62
javi62
nijmegen -
aldavisftline
aldavisftline
New York -
Dark-House
Dark-House
Verona -
Paris Fetish
Paris Fetish
Paris -