tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
22
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

BUTTER
BUTTER
Rome -
fexxxta
fexxxta
Rio de Janeiro -
Pride Barcelona
Pride Barcelona
Barcelona -
MrRubber
MrRubber
Amsterdam -
Beauty
Beauty
San Francisco -
Krieger
Krieger
Asianbigcboy
Asianbigcboy
Ho Chi Minh City -
Gayfantasy
Gayfantasy
Alves pontes belo
Alves pontes belo
Sao Paulo -
mediaplayer
mediaplayer
Cologne -