tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
23
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

BARKUMABENIDORM
BARKUMABENIDORM
Benidorm -
Hobie
Hobie
Palm Springs -
Sima
Sima
randelm
randelm
Sydney -
hyte
hyte
London -
zaki1
zaki1
LSeri75
LSeri75
Barcelona -
Carpe Diem
Carpe Diem
Los Angeles -
dcoman
dcoman
New York -
vjdhl
vjdhl
Granada -