tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
24
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

Nehal khan
Nehal khan
Cocoteadiva
Cocoteadiva
Harare -
Tim Stone
Tim Stone
Fort Lauderdale -
Shafi
Shafi
Nikki_1234
Nikki_1234
Sydney -
SexyOtter
SexyOtter
San Francisco -
EVA Manchester
EVA Manchester
Manchester -
GaySaunaBoy
GaySaunaBoy
Portland -
TJ Express
TJ Express
Atlanta -
boss of dicks
boss of dicks
Ho Chi Minh City -