tuantelecom

From
corporate - Vietnam
Age
22
Profiles
 
Male
Profile text

Thích nhiều lắm, nhưng trong phạm vi và khả năng của mình có với tới hay không? Có giữ được hay không? Trong tình cảm còn có sự nể phục lẫn nhau mới tồn tại và lâu dài. Người giỏi không nhìn vào kết quả đạt được mà nhìn vào cách làm để có kết quả. Thích khái niệm là thích không thể giải thích được.

Travel itenary

Personal agenda

Nighttours party photos

Favorite places

Photos taken by this user


 

New Dudes

gomezt
gomezt
Miami -
Justine
Justine
Pretoria -
ladylloyd
ladylloyd
London -
gay massage athens
gay massage athens
Athens -
BeaArthurAstralDame
BeaArthurAstralDame
New York -
The Hustler
The Hustler
Frankyspeelvogel
Frankyspeelvogel
Antwerp -
eurohotboy
eurohotboy
Madrid -
machofucker party
machofucker party
thomaskingsford
thomaskingsford
kumasi -